Få belöning för ditt tekniska utvecklingsarbete

Gösta Hägglunds
Stiftelse

Stiftelsens syfte är att av medel från fondens avkastning årligen dela ut stipendier till personer verksamma inom Örnsköldsviks kommun, för att i Gösta Hägglunds anda stimulera innovationer och tekniskt utvecklingsarbete, som kan stärka näringslivet i Örnsköldsvik.
Gosta Hagglund

Gösta Hägglund (29/1 1899 – 26/2 1993) utvecklade tillsammans med sina Bröder Hägglunds & Söner AB till en internationell storindustri. Hans tekniska begåvning och obändigt starka vilja fick alla anställda och andra att utföra krafttag för industriell verksamhet i denna byggd.

Vid Gösta Hägglunds död 1993 gjordes ett upprop som ledde till bildandet av Gösta Hägglunds insamlingsstiftelse. Pengar samlades ihop genom gåvor från både privata personer och företag. Stiftelsen har förvaltat pengarna, tillsammans med nya gåvor under åren, delat ut betydande summor sedan 1994. 

Stiftelsen drivs ideellt av ett antal personer som har nära anknytning till Gösta, Hägglundsbolagen och Örnsköldsvik.

Om ni önskar ge bidrag till stiftelsens verksamhet har stiftelsen bankgiro 5882-8047.

Senaste nyheterna

  • All Post
  • Uncategorized

september 2, 2023

Den 31 augusti ägde den högtidliga stipendieutdelningen rum på Brux i Örnsköldsvik. Årets vinnare var Andreas Grundström, Joel Andersson och Hanna Hagström. Andreas…

maj 23, 2023

Sommarlov och terminsslut närmar sig vilket betyder att det är dags att dela ut stipendium till gymnasieelever vid Parkskolan. I…

mars 31, 2023

Den tjugonionde augusti delades stipendiumerna ut till 2022 års vinnare. Denna gång tilldelades ett stipendium till Per Sandberg, grundare och…

Vår process

Vi tar emot nomineringar under hela året och vinnare utses och kontaktas normalt under maj- juni. Vinnarna bjuds in till en ceremoni i slutet av augusti början av september.

Se lista över de tidigare stipendiaterna

Gösta Hägglund delar även årligen ut stipendium till en teknikelev och en industrielev vid Parkskolan.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.