Stiftelsen

Redan som mycket ung var Gösta Hägglund nyfiken och fascinerad av teknik i alla dess former. En nyfikenhet han bar med sig hela livet. Gösta Hägglund föddes den 29 januari 1899 i en stor syskonskara. Sju av de ursprungligen nio syskonen kom sedan att ägna hela sitt yrkesverksamma liv åt det som så småningom blev Hägglund & Söner. Olika slag av fallenhet och begåvningsinriktning gav jämte en för bröderna ovanligt väl utvecklad förmåga att gilla varandra och komma överens, tyngd och bredd åt samarbetet. Gösta var under sin verksamma tid den tekniska drivkraften i företaget. Han var dessutom hedersdoktor vid tekniska högskolan i Luleå och mångårig ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. 

Hägglunds utvecklades från ett snickeriföretag (Norrlands största möbeltillverkare) till Norrlands största verkstadsindustri med kunder över hela världen och med produkter som fortfarande utgör grunden för den tillverkning av militärmaterial, fartygskranar och hydraulmotorer som i dag utgör en stor del av sysselsättningen på orten.

Gösta Hägglund

1899 - 1993

Gösta Hägglund hade en stark känsla för Nolaskogsbygden och var mycket intresserad av att den tekniska utvecklingen skulle skapa fler arbetstillfällen i Örnsköldsvik. Därför var det naturligt att man vid Göstas bortgång gjorde ett upprop som ledde till skapandet av en insamlingsstiftelse. Initiativet togs av läkaren och gode vännen Christer Gunnarsson och en styrelse bestående av vänner och tidigare medarbetare kunde se att uppskattningen från många företag och privatpersoner ledde till att verksamheten kom i gång redan året därpå.

Av statuterna framgår att ”Stiftelsens syfte är att av medel från fondens avkastning årligen dela ut stipendier till personer verksamma inom Örnsköldsviks kommun, för att i Gösta Hägglunds anda stimulera innovationer och tekniskt utvecklingsarbete, som kan stärka näringslivet i Örnsköldsvik.”

Under de gångna åren har cirka en miljon kronor kunnat delas ut till välförtjänta stipendiater och styrelsens förhoppning är att tidigare och kommande stipendiater skall uppfatta det både som en erkänsla och en stimulans i det fortsatta arbetet.

 

Länk till Stiftelsens broschyr.

Styrelsen

Johan Hägglöf

Ordförande

Lars Näslund

Ledamot

Jon Sandström

Ledamot

P-G Hägglund

Ledamot

Thomas Edblad

Ledamot

Anna Edblad

Ledamot

Malin Nygren

Ledamot

Michael Hortlund

Ledamot

Lena Sellin

Ledamot

Kontakta oss
Följ oss

Hör av dig till oss

Kontakta oss via formuläret nedan eller via mejlen till vänster

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.