Hägglunds Historia

1899
Företaget grundas

På gården i Gullänget grundade Johan Hägglund snickeriföretaget Hägglunds och Söner där han tillsammans med sin fru Hulda och åtta söner arbetar med möbeltillverkning.

Företaget gick bra och var under 1920-talet Norrlands största möbeltillverkare.

Lyssna till radio Örnsköldsvik och Åke Pramstig om Hägglunds Historia Introduktion.

1932
Spårvagnar och tunnelbanevagnar

1932 levererades de första spårvagnarna till spårvägen i Sundsvall-Skön. 1939 inleddes tillverkningen av spårvagnar på allvar med Göteborgs stad som första kund.

1942
Flygplan och sjuktransportbussar

1942 skrev Hägglunds och Söner ett kontrakt med Svenska försvaret rörande 120 flygplan av modellen Bücker Bü 181 Bestmann. Under denna tid tillverkade företaget även sjuktransportbussar och gengasapparater.

1944 hade företaget som startade på en lite gård över 1000 anställda.

Lyssna till Radio Örnsköldsviks avsnitt om flygplanstillverkning i Örnsköldsvik.

1948
Tillverkning av gruvlok

År 1948 började Hägglunds tillverka gruvlok åt LKAB. Produktionen fanns kvar till slutet av 1960-talet men hade redan i slutet av 50-talet tappat i betydelse då LKAB slutade med spårtrafik i sina gruvor.

1950
Explosionen av elmotorer

Under 1950-talet växte förfrågan på elmotorer kraftigt. Företaget byggde en särskild fabrik i Örnsköldsvik för tillverkningen med en kapacitet på 90 000 motorer per år. 

Under 1950-talet tillverkades många olika produkter vid sidan av kärnverksamheten: avfallskvarnar, startapparater, bärbara elverk och frekvensomformare. 

Lyssna till Jan-Olov Andersson, Ingemar Borg, Åke Pramstig och Bo Hörnsten berättar om hydraulmotorns utveckling del 1 samt hydralmotorns utveckling del 2 i Radio Örnsköldsvik.

1959
Inledelsen av militär produktion

1959 var en stor milstolpe för företag då serietillverkningen för försvarsmakten inleddes. Det var företagets då största order och innebar ombyggnad av stridsvagn till den nya modellen pansarbandvagn 301.

Under 1970-talet satsade företaget stort på utvecklingen av Bandvagn 206/208 åt försvaret. Totalt spenderades 600 000 utvecklingstimmar som ledde till att Armén 1979 beställde 3500 exemplar av bandvagnen och tilläggsbeställde ytterligare 1000 vagnar.

1960
Fartygskranar

Gösta Hägglund såg en möjlighet att använda den nyutvecklade hydraulmotorn till något mer och han hade under sina resor till staterna sett ett behov av fartygskranar. Detta ledde till tillverkningen av den första Hägglundskranen 1960 och expansionen blev stor. Hägglunds var tidiga på marknaden och hade redan gjort sig kända med sina tidigare produkter. 

Företaget expanderade och fabriken i Örnsköldsvik byggdes ut 1964 och ett centrallager uppfördes 1966. En ny fabrik byggdes även i Mellansel, 3 mil nordväst om Örnsköldsvik. Produktion fanns även i Stockholm, Malmö, Halmstad, Sundsvall och Långviksmon (Nordbetong– idag Strängbetong).

Efter 25 år av krantillverkning levererades i slutet av 1985 den 500o:e kranen.

Lyssna till Radio Örnsköldsvik Hägglunds fartygskranar del 1, Hägglunds fartygskranar del 2

1993
Uppdelningen av Hägglunds

1993 avvecklades det ursprungliga Hägglunds genom att moderbolaget lades ned och dotterbolagen blev självständiga. De tre bolagen var Hägglunds Vehicle, Hägglunds Hydraulics och Hägglunds Marine.

Den militära delen, Hägglunds Vehicle, ägs idag av BAE Systems och är fortfarande verksamma i Gullänget.

Hägglunds Marine med fartygs- och andra kranar sammanslogs med MacGregor.

Tillverkningen av hydraulmotorer blev Hägglunds Drives i Mellansel som idag ingår i Bosch koncernen och verkar under namnet Bosch Rexroth Hägglunds.

Läs mer om Hägglunds anrika otroliga historia

För dig som är intresserad av att läsa ännu mer om Hägglunds historia finns ett djupgående dokument som togs fram i samband med företaget 90-års jubileum.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.