Tidigare Gymnasie Stipendiater​

I samband med studenten delar Gösta Hägglunds stiftelse årligen ut stipendium till en eller flera elever vid industriprogrammet samt teknikprogrammet. Nedan följer de senaste årets stipendiater.

2023

Gustav Norell, industriprogrammet

Elias Sundström, teknikprogrammet

2022

Tim Bergström, industriprogrammet (svets)

Erik Lindberg, industriprogrammet (CNC)

2021

Albin Nilsson, industriprogrammet

Benjamin Ching, teknikprogrammet

2020

Malte Nordström, industriprogrammet

Adam Norberg, teknikprogrammet

2019

Sofia Larsson, industriprogrammet

Pontus Schuneman, teknikprogrammet

Linus Svedberg, teknikprogrammet

2018

Anton Kalin, industriprogrammet

Elias Westin, teknikprogrammet

På bild: Gustav Nordell, stipendiat 2023. 

På bild: Elias Sundström, stipendiat 2023. 

Industriprogram i åk 3

Studenterna ska vara en förbild för andra både när det gäller att utveckla sin yrkesskicklighet, ambition samt viljan att samarbeta väl med andra. Studenten ska under programmet tillgodogjort sig kunskap och kompetens samt bejakat innovationstänkande och teknisk utveckling inom ramen för något av programmets grenar svets alternativt produkt- och maskinteknik. 

Kriterier
1. Vara en bra förebild, bidra till utveckling
2. Tekniskt färdighet – skickligt utför arbete, yrkesskicklig.

 

Teknikprogram i åk 3

Studenterna ska vara en förbild för andra både när det gäller att utveckla sin tekniska nyfikenhet, ambition samt viljan att samarbeta väl med andra. Studenten ska under programmet tillgodogjort sig kunskap och kompetens samt bejakat innovationstänkande och teknisk utveckling inom ramen för teknikprogrammets gren design.

Kriterier
1. Nytta – idén svarar mot ett reellt behov.
2. Tekniskt färdighet – skickligt utför arbete, en effektiv konstruktion/utformning med tydlig funktionalitet. Här ingår också projektbeskrivningen samt presentation.
3. Originalitet – en ansats till nytänkande som har ambitionen att för utveckling framåt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.