Tidigare inlägg

Den 31 augusti ägde den högtidliga stipendieutdelningen rum på Brux i Örnsköldsvik. Årets vinnare var Andreas Grundström, Joel Andersson och Hanna Hagström.

Andreas Grundström, på Metsä Board, får stipendium för sitt arbete med att utveckla processer och systemstöd för planering och kontroll av underhållsstopp i processindustrin.

Joel Andersson och Hanna Hagström på Hägglunds Bosch Rexroth, får stipendium för sitt arbete att utveckla hydraulsystemet Fusion.

Klicka här för att läsa artikel i Tidningen 7

Gymnasiestipendiat 2023

Sommarlov och terminsslut närmar sig vilket betyder att det är dags att dela ut stipendium till gymnasieelever vid Parkskolan. I år gick industriprogrammets stipendium till Gustav Norell. Vi önskar honom lycka till i framtiden!

Den tjugonionde augusti delades stipendiumerna ut till 2022 års vinnare. Denna gång tilldelades ett stipendium till Per Sandberg, grundare och vd för Sandtec, för lösningen att kunna torka bart till ett betydligt högre värde.

Det andra stipendium tilldelades en grupp med Björn Hellholm, FoU-chef på BAE Systems Hägglunds, i spetsen som har utvecklat en lösning som gör det möjligt att tredimensionellt svetsa produkter med komplicerad formgivning med hög hållfasta.

Årets stipendiater 2021

Gösta Hägglunds Stipendium 2021 tilldelas:

Torgny Lundgren, Louise Persson, Magnus Umegård för deras utveckling av hållbart desinfektionsmedel.

Stefan Carlsson för vidareutveckling administrativ datasystem mm.

Terese Andersson for Produktionsstyrning för bakteriefritt och energieffektivt kartongpapper.

Foto: Tidningen 7

2020 års stipendiater är Emil Erikssons, Erik Olssons och Andreas Byströms.
Emil Eriksson är tillsammans med bröderna Nordin; Göran, Dag och Nicklas, ägare till företaget Järven Ecotech som projekterar och färdigställer anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.


Erik Olsson och Andreas Byström driver tillsammans sitt företag Brutalteknik som tilldelas stipendiet för deras konvertering av motorcyklar till till snöfordon där de även byggt upp ett välfungerande system kring logistik och lagerhållning av reservdelar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.