2020 års stipendiater är Emil Erikssons, Erik Olssons och Andreas Byströms.
Emil Eriksson är tillsammans med bröderna Nordin; Göran, Dag och Nicklas, ägare till företaget Järven Ecotech som projekterar och färdigställer anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.


Erik Olsson och Andreas Byström driver tillsammans sitt företag Brutalteknik som tilldelas stipendiet för deras konvertering av motorcyklar till till snöfordon där de även byggt upp ett välfungerande system kring logistik och lagerhållning av reservdelar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.